មោទនភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុន ឌីប៊ីឌី គឺការបញ្ចប់គម្រោងទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងស្នាដៃការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលទទួលបាននូវការកោតសរសើរ និងពេញចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនចំពោះគម្រោងធំៗដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ជាច្រើនដូចជាគម្រោង Laboratoire d’analyse médicale de la Fondation Bio Mérieux (បារាំង), អាកាសយានដ្ឋានអន្តរ-ជាតិភ្នំពេញ មជ្ឍមណ្ឌល Cardiologie រោងចក្រផលិតប៊ីចេង អាជីណូម៉ូតូ រោងចក្រ Minibea ក្រុមហ៊ុន Rhoto ក្រុមហ៊ុនB-Quick ក្រុមហ៊ុនArtnature ក្រុមហ៊ុន Hana ក្រុមហ៊ុន Denso រោងចក្រស្រាប៊ៀរ ហ៊ិននីគែន គម្រោងខុនដូ Bodaiju រោងចក្រសហគ្រាសចំណីអាហារ Liwayway វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ សាលារៀន Northbridge មជ្ឍមណ្ឌលកែសម្ផស្សមេហ្គាប៊ែល និងសាលាដុនបូស្គូជាដើម។ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ីនជីនារីង ម.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1995 ជាក្រុមហ៊ុនពហុមុខងារផ្នែកវិស្វកម្ម និងសំណង់ដែលមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឌីប៊ីឌី ផ្តល់សេវាកម្មដូចជា សេវាកម្មគូរប្លង់ សាងសង់ តំឡើង និងថែទាំ ដែលសេវាកម្មទាំងនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលំដាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ឌីប៊ីឌី ទទួលបានកំណត់ត្រាជាទីគាប់ចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលប្រកបដោយគុណភាព ដែលស្ដែងបញ្ជាក់តាមរយៈការពេញចិត្ត និងការកោតសរសើរពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។

ឌីប៊ីឌី ជឿជាក់ថាបុគ្គលិកចម្រុះជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈ និងជំនាញខ្ពស់គឺជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន។ ឌីប៊ីឌី មានក្រុមបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកសេវាកម្ម និងការថែទាំដើម្បីធានានិងរក្សាគុណភាពជាប់រឹងមាំរបស់សំណង់អគារ ឬការបំពាក់ឧបករណ៍ថ្មីៗ។ ឌីប៊ីឌី បាននឹងកំពុងពង្រីកអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែម រួមមានសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យរោងចក្រ និងឧបករណ៍សំណង់។ ក្រៅពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងផ្នែកសំណង់ ការបំពាក់ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មថែទាំ ដែលបានឈានមុខគេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗជាច្រើនសម្រាប់គម្រោងនានាកន្លងមក ដែលរួមមានផលិតផលម៉ាក Scheneider ម៉ាកFranklin France ម៉ាកDaikin ម៉ាក Ginde ម៉ាក LG ម៉ាក Mitsubishi ម៉ាក Kumwell ម៉ាកEVT ម៉ាក Tsurumi Pump និងខ្សែកាបម៉ាក Yazaki។

ឆ្នំាបង្កើត 1995
ចំនួនបុគ្គលិក 833
សវនករ Grant Thornton Cambodia Limited
ផែនការនាពេលអនាគត
ចំណេញសុទ្ធ
ចំណូល
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ សំណង់ និង វិស្វកម្ម
អាសយដ្ឋាន #៦៨ ផ្លួវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី។ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 078 700 598
អ៊ីម៉ែល services@dbdengineering.com
គេហទំព័រ https://dbdengineering.com
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មុខតំណែង
១. លោក នាង វិធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងនាយកគ្រប់គ្រង
២. លោកស្រី លឹម មុយលី អភិបាលប្រតិបត្តិ និងនាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ
៣. លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ អភិបាលឯករាជ្យ
៤. លោក ថៃ វ៉ាន់ថា អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 40,409.28 66,540.75 60,752.00
សាច់ប្រាក់ 1,145.24 917.13 88.00
គណនីត្រូវទទួល 6,015.80 25,556.43 13,034.00
សន្និធិ 6,608.79 8,829.41 5,246.00
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 29,217.08 55,419.37 43,594.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 10,517.06 10,767.83 16,895.00
បំណុល 20,714.25 29,649.85 29,236.00
គណនីត្រូវបង់ 2,820.25 7,460.37 4,447.00
បំណុលរយៈពេលខ្លី 15,737.55 26,344.53 26,768.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 19,695.03 36,890.90 31,515.00
ដើមទុន 12,225.30 18,796.69 18,797.00
ចំណេញរក្សាទុក 7,763.10 9,441.89 3,719.00

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 54,889.42 73,078.48 58,513.00
ចំណេញដុល 9,210.16 10,393.00 2,913.00
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 3,320.14 4,471.98 3,423.00
ចំណេញសុទ្ធ 1,243.00 1,679.00 4,872.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 4,306.00 (17,343.00) 15,826.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (725.00) (743.00) 6,653.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន (2,493.00) 17,850.00 10,005.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 1,088.00 (236.00) 832.00
ឆ្នំា
ប្រភេទភាគលាភ
រយ:ពេលភាគលាភ
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក
អនុបាតភាគលាភបានបង់
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
ទិន្នផលភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ

គោលនយោបាយភាគលាភ ភាគលាភដែលមានលក្ខណៈសមស្របដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងទទួលបានការអនុម័តពីភាគហ៊ុនិក នឹងត្រូវបែងចែកឱ្យទៅឲ្យភាគហ៊ុនិក។ ចំណែកទាំងមូល ឬចំណែកមួយផ្នែកនៃសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ អាចនឹងត្រូវបែងចែកទៅតាមភាពជាក់ស្តែង។ នីតិវិធីទាក់ទងនឹងការបែងចែកភាគលាភ ត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។

ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនសាធារណៈ និងដោយមានការយល់ព្រមពីភាគហ៊ុនិក ក្រុម-ប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ឌី ប៊ី ឌី បានអនុម័តគោលនយោបាយភាគលាភ ដែលមានការធានាទិន្នផលភាគលាភអប្បបរមាប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង ៥,៥% សម្រាប់ភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ “ក”។ ចំណែកភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ “ខ” មិនមានសិទិ្ធទទួលបានភាគលាភអប្បបរមា ដែលត្រូវបានធានាចំពោះភាគហ៊ុនប្រភេទ “ក” ឡើយ ក្នុងរយៈពេលធានាភាគលាភអប្បបរមានេះ ប៉ុន្តែអាចទទួលបានភាគលាភដែលត្រូវបានបែងចែកលើសពីភាគលាភអប្បបរមា (ប្រសិនបើមាន)។


ឆ្នំា
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
អនុបាតចរន្ត
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ
អត្រាកំណើននៃការលក់