រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​ (PWSA)

ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (GTI)

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP)

រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក (PPSP)

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS)

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (ABC)

ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.ក (PEPC)

ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក (DBDE)

ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី (JSL)

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក (“ខេម ជ្ជីអេសអេម”) (CGSM)

ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក (MJQE)