ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោម អ្នកត្រួសត្រាយការបង្ហាញនូវគម្រោង ខុនដូរដែលមានតម្លៃសមរម្យ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី បានបើកអោយដំណើរការខុនដូដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុង ខណ្ឌសែនសុខ នៅឆ្នាំ២០១៥ ហើយត្រូវបានបញ្ចប់ និងប្រគល់ជូនអតិថិជននៅឆ្នាំ ២០១៩។

ដោយយើងបានជោគជ័យក្នុងការសាងសង់ TGR1 ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី បានចាប់ផ្តើមគម្រោងទី២ របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា TGR2 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់គ្រោងនៃអគារនេះដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០២២។ គម្រោងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ និងប្រគល់ជូនអតិថិជន នៅចុងឆ្នាំ២០២៣។ក្រុមហ៊ុនជេអេស លែន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតក្រោមច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបំលែងទៅជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងអនុម័តយកនាមករណ៍បច្ចុប្បន្ននេះ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើសំណើបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូង។

បេសកកម្មចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺសាងសង់លំនៅដ្ឋានដែលអាចបំពេញនូវរាល់តម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា បូករួមជាមួយនឹងគុណភាពនៃលំនៅដ្ឋាន ដែលជម្រុញអោយការរស់នៅរបស់អតិថិជនពោរពេញទៅដោយភាពសម្បូរបែប។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ និងការសម្របទៅតាមនិន្នាការនៃស្ថាបត្យកម្មចុងក្រោយបង្អស់ វាគឺជាទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានកំណត់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើគេហដ្ឋានដែលស្រស់ស្អាត តម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងការរចនាម៉ូតដ៏ប្រណិតបំផុត។

ឆ្នំាបង្កើត 2014
ចំនួនបុគ្គលិក 14
សវនករ Grant Thornton (Cambodia) Limited
ផែនការនាពេលអនាគត

ផែនការដំបូងរបស់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី ក្នុងការបើកដំណើរការសួនបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានផ្អាក ដោយសារមានការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យើងជឿជាក់ថានេះមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របទេ ហើយចាំបាច់ត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តឡើងវិញនូវផែនការ របស់យើង ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលកំពុងមាន។ យើងនឹងបើកដំណើរការសួនបច្ចេកវិទ្យានៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងទីផ្សារ យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលយើងពូកែ ពោលគឺសាងសង់ខុន ដូតម្លៃសមរម្យ ដែលយើងជឿជាក់លើការលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះ។

យើងក៏នឹងវិនិយោគដើម្បីបង្កើតវត្តមានម៉ាកយីហោដ៏រឹងមាំសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី និងគម្រោង The Garden Residency ។ យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងផែនការអនាគតរបស់យើងជាលំដាប់។

ចំណេញសុទ្ធ
ចំណូល
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ អភិវឌ្ឍន៍ខុនដូ
អាសយដ្ឋាន លេខ B២-១០៧ អគារ The Elysee កោះពេជ្រ វិថីកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ 010 886 699
អ៊ីម៉ែល enquiry@jsland.com.kh
គេហទំព័រ www.jslandplc.com
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មុខតំណែង
១.​ លោកឧញ៉ា កូយ ឡេសាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២. Dato' Yap Ting អភិបាលប្រតិបត្តិ
៣. លោកឧញ៉ា ម៉េង លី អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៤. លោក Tang Chun Kiu អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៥. លោក​ Yap Maow Jun អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៦. លោក​ Yap Ting Wui អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៧. លោក​ Tang Chat Tong អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៨. លោក តាន់ សែឆាយ អភិបាលឯករាជ្យ
៩. លោក Dato’ Tan Teck Zin អភិបាលឯករាជ្យ

 


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2019 2020 2022
ទ្រព្យសកម្ម 24,260.42 25,871.48 68,874.00
សាច់ប្រាក់ 1,052.04 916.07 1,110.00
គណនីត្រូវទទួល 1,308.21 1,526.60 326.00
សន្និធិ 5,025.61 3,336.22 314.00
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 15,245.86 22,668.80 65,965.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 108.82 2,626.77 2,782.00
បំណុល 21,580.82 23,009.56 60,677.00
គណនីត្រូវបង់ 4,108.26 4,531.29 9,490.00
បំណុលរយៈពេលខ្លី 21,426.33 23,009.56 43,924.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 2,679.60 2,861.50 8,197.00
ដើមទុន 1,636.75 1,636.76 2,571.00
ចំណេញរក្សាទុក 1,029.35 1,232.57 (4,300.00)

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2019 2020 2022
ចំណូល 29,879.23 3,092.31 (0.00)
ចំណេញដុល 9,477.35 1,360.84 0
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 8,739.69 367.05 5,212.00
ចំណេញសុទ្ធ 7,255.39 203.21 5,250.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2019 2020 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 3,579.91 1,910.43 24,081.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (5,696.87) (303.54) 108.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 2,125.80 (1,736.00) 24,443.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 8.84 (129.24) 254.00
ថ្លៃ IPO (រៀល) 1,900
តម្លៃចារឹក (រៀល) 100
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 25,710,000
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 8,281,000
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 10-Feb-2022
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 2,420
ឆ្នំា
ប្រភេទភាគលាភ
រយ:ពេលភាគលាភ
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក
អនុបាតភាគលាភបានបង់
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
ទិន្នផលភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ

លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទូទាត់ភាគលាភ ឬធ្វើការបែងចែកផ្សេងៗទៅកាន់ភាគហ៊ុនិក គឺផ្អែកលើកត្តាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា ប្រាក់ចំណេញ និងសាច់ប្រាក់លើសដែលមិនត្រូវការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើកត្តាដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តលើភាគលាភពី ភាគហ៊ុនិក ឬនៅពេលប្រកាសភាគលាភក្នុងគ្រាណាមួយ៖

  (១) កម្រិតនៃសាច់ប្រាក់ និង ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ក្រុមហ៊ុន

  (២) លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដែលរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន

  (៣) កម្រិតនៃការគ្រោងទុកនូវចំណាយមូលធន និងផែនការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន

  (៤) លក្ខខណ្ឌតម្រូវទុនបង្វិលរបស់ក្រុមហ៊ុន និង

  (៥) ការរឹតត្បិតតាមរយៈកិច្ចសន្យា និងឬ/បំណុលដែលអាចកើតមានណាមួយ។

រាល់ការប្រកាសបែងចែកភាគលាភ នឹងត្រូវមានការណែនាំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងមានការអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក។

អាស្រ័យហេតុនេះ វាគឺជាគោលបំណងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍និងធ្វើការស្នើសុំដើម្បីបែងចែកភាគលាភ ក្នុងទំហំអប្បបរមា ២០% នៃប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធរួច ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានចែងខាងលើ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិនិយោគិនត្រូវដឹងថា គោលបំណងក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីបែងចែកភាគលាភនេះ មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវតែអនុវត្តឡើយ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កម្រិតនៃភាគលាភ មិនគួរត្រូវចាត់ទុកជាសូចនករកំណត់អំពី គោលនយោបាយបែងចែកភាគលាភនាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ មិនមានការធានាណាមួយកំណត់ថា ភាគលាភនឹងត្រូវបែងចែកនាពេលអនាគត ឬនៅក្នុងពេលកំណត់ណាមួយនោះទេ។ ក្នុងការពិចារណាកំណត់បែងចែកភាគលាភសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដោតសំខាន់លើការបង្កើននូវផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ភាគហ៊ុនិក។


ឆ្នំា
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
អនុបាតចរន្ត
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ
អត្រាកំណើននៃការលក់