នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ ដែលផ្តល់នូវសេវាធនាគារបានទូទៅ និងទូលំទូលាយថែមទៀត ហើយក៏បានប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការមកជា "ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី" ។ ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានចុះបញ្ជីជួញដូរមូលបត្រជាផ្លូវការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.)។

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី គឺជាធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលទទួលបានការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយ ស្ថាប័នផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ធនាគារអន្តរជាតិ គឺ Standard & Poor's និង GIIRS ។ ធនាគារ ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ជាស្ថាប័នរីកចម្រើនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៤ (World Economic Forum Global Growth Companies 2014) និងបានចូលជាសមាជិកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (World Economic Forum) ។

បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន ៤ គឺ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ, អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា, និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា ។  1. ធនាគារ អេស៊ីលីដា ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងយុគសម័យក្រោយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា។ ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយគឺជាធនាគារឈានមុខ និងធំជាងគេផ្នែកឥណទានដុល និងបណ្តាញចែកចាញគ្រប់ខេត្ត-ក្រុងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ក៏ជាធនាគារកម្ពុជាដំបូងដែលបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា។
  2. ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្តាញសាខាចំនួន២៦៣ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣៨ ការិយាល័យក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និង១៥ការិយាល័យក្នុងសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា។ អតិថិជនរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា រួមមាន រូបវ័ន្តបុគ្គល អាជីវកម្មតូចនិងមធ្យម និងនីតិបុគ្គល។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងផ្តល់ដល់អតិថិជននូវផលិតផលឥណទានច្រើនប្រភេទ ព្រមទាំងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ សេវាណែនាំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រង និងសេវាកម្មធនាគារអេឡិចត្រូនិក។
ឆ្នំាបង្កើត 1993
ចំនួនបុគ្គលិក 12119
សវនករ KPMG Cambodia Ltd
ផែនការនាពេលអនាគត
ចំណេញសុទ្ធ 489,724 ( Mil. KHR)
ចំណូល 2,156,791 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23 998 777
អ៊ីម៉ែល acledabank@acledabank.com.kh
គេហទំព័រ http://www.acledabank.com.kh
១. លោក ឆាយ សឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២. បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី អភិបាលប្រតិបត្តិ
៣. លោក រ័ត្ន យូម៉េង អភិបាលប្រតិបត្តិ
៤. លោកស្រី Mirjam Janssen អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៥. លោក Kenichiro Mori អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៦. លោក Stéphane MANGIAVACCA អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៧. លោក Ryoji Nishimura អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៨. បណ្ឌិត Pieter Kooi អភិបាលឯករាជ្យ
៩. លោក Cornelius Obert អភិបាលឯករាជ្យ
១០. លោក Ian S. Lydall អភិបាលឯករាជ្យ

 

វប្បធម៌​ការងារ​រួម​របស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​គោរព​តាម​សង្គម ដែល​ធនាគារ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ រួម​ទាំង​ទស្សន​វិស័យ​លើ​អ្នក​ចូល​រួម​ជា​មួយ​យើង​ខ្ញុំ​ទាំង​អស់ ដែល​ក្នុង​នោះ​មិន​មែន​ផ្តោត​តែ​ទៅ​លើ​ភាគទុនិក បុគ្គលិក អតិថិជន និង​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ផ្តោត​លើ​សហគមន៍​ទាំង​មូល ។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ទទួល​ស្គាល់​ថា ការ​ចូល​រួម​បំពេញ​នូវ​តួនាទី​ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​យើង គឺ​ជា​បច្ច័យ​មួយ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ផលប្រយោជន៍ និង​ភាព​រុង​រឿង​របស់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា ។ យើង​ខ្ញុំ​ទទួល​ស្គាល់​ថា ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​សហគមន៍​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ជា​សីលធម៌​ល្អ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​មាន​លក្ខណៈ​ល្អ​ប្រសើរ​ផង​ដែរ ពោល​គឺ​មាន​ភាព​រឹងមាំ និង​ភាព​រុងរឿង គឺ​ត្រូវ​បំពេញ​ឱ្យ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 26,500,793.00 32,002,297.97 37,181,299.00
សាច់ប្រាក់ 1,669,610.00 1,834,828.36 2,046,260.00
គណនីត្រូវទទួល (0.00) (0.00) (0.00)
សន្និធិ 0 0 0
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 11,045,628.01 13,022,307.22 14,526,518.00
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 515,925.00 568,042.89 577,289.00
បំណុល 22,093,258.00 27,092,985.21 31,760,660.00
គណនីត្រូវបង់ (0.00) (0.00) (0.00)
បំណុលរយៈពេលខ្លី 16,934,914.00 21,190,700.26 24,225,646.00
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 4,407,535.00 4,884,898.00 5,395,691.00
ដើមទុន 1,752,144.00 1,764,706.14 1,783,332.00
ចំណេញរក្សាទុក 559,330.00 639,068.09 908,251.00

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 2,361,483.00 2,590,086.37 3,040,039.00
ចំណេញដុល 1,664,844.00 1,796,832.74 2,014,163.00
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 1,384,724.00 1,534,141.36 1,835,597.00
ចំណេញសុទ្ធ 576,865.00 679,002.24 742,765.00

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 106,352.00 1,521,351.00 410,600.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (16,464.00) (140,828.00) 596,235.00
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន (96,472.00) (135,171.00) 783,995.00
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ (6,584.00) 1,245,352.00 222,840.00
ថ្លៃ IPO (រៀល) 16,200
តម្លៃចារឹក (រៀល) 4,000
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 4,344,865
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 25-May-2020
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 16,500
ឆ្នំា
2019 2021 2022
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ - 2020 2021
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក - KHR 6,917,908,059.7 KHR 237,650,775,325.67
អនុបាតភាគលាភបានបង់ - 30% 35%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ - KHR 399.267 KHR 548.64
ទិន្នផលភាគលាភ - 2.33% 5.22%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ - 03-May-2021 06-May-2022
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ - 30-Dec-2021 10-Jun-2022

ភាគលាភជាសាច់ប្រាក់

ភាគលាភជាភាគហ៊ុន 

និងទម្រង់ផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តអន្តរជាតិ។

អនុបាតការបែងចែកភាគលាភ ធនាគារកំណត់អនុបាតការបែងចែកភាគលាភដែលមិនលើសពី ៥០% (ហាសិបភាគរយ) នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ។ ការបែងចែកភាគលាភ នឹងត្រូវអនុវត្តស្របតាមផែនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។


ឆ្នំា
2019 2018 2017
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
13.31% 14.95% 12.18%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
2.04% 2.19% 1.75%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
1,142 1,221 979
អនុបាតចរន្ត 0.64 % 0.61 % 0.74 %
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ -% -% -%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% -% -%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ -% -% -%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% -% -%