1 ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន គឺជារោងចក្រម៉ៅការបន្ត និងជារោងចក្រ ផលិតសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់សម្រាប់នាំចេញ។

2 ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមានម៉ាកសម្លៀកបំពាក់កីឡាល្បីៗដូចជាម៉ាក Adidas, Reebok, Taylor Made, Salomon, New Balance (NB), Kohl’s, Nautica, North Face, Russell Athletic និងម៉ាកល្បីៗជាច្រើនទៀត។

3 GTI បានទទួលទិញក្រុមហ៊ុន QMI Industrial Co., Ltd ក្នុងឆ្នាំ 2008 ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរធំៗដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន អ៊ីនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត សម្លៀកបំពាក់ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ នៅឆ្នាំ២០០៨ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន បានទិញយកក្រុមហ៊ុនQMI Industrial Co., Ltd ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរដ៏ធំមួយក្នុង ចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរធំៗដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុង កំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន គឺជារោងចក្រម៉ៅការបន្ត និងជារោងចក្រ ផលិតសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់សម្រាប់នាំចេញ។សព្វថ្ងៃ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីនរួមមានម៉ាកសម្លៀកបំពាក់កីឡាល្បីៗដូចជាម៉ាក Adidas, Reebok, Taylor Made, Salomon, New Balance (NB), Kohl’s, Nautica, North Face, Russell Athletic។ល។គោលដៅនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន មានដូចជា បណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប(៣៨%នៃប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៩) សហរដ្ឋអាមេរិក(១៩%នៃប្រាក់ចំណូល សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៩) តំបន់អាស៊ីនិងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត(៤៣%នៃប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៩)។

ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន ទទួលបានការលើកលែងពន្ធពីប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុប

- បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន ស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ ៣២.៣៤១ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងរោងចក្រទំហំ២១.៦២០ម៉ែត្រការ៉េ

- ក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់កីឡាឈានមុខគេលើពិភពលោក គឺនៅតែជាអតិថិជនចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គេនធ្វីនក្នុងឆ្នាំ២០២១។ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Adidas កាលពី ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ ចំណូលសរុបពីការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Adidas គិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០នេះ ទទួលបានចំនួន ៣.៥៧៩ ប៊ីលានយូរ៉ូ បានថយចុះប្រមាណជា ៣៤% បើធៀបនឹងចំណូលសរុបទទួលពីការលក់។

ឆ្នំាបង្កើត 2007
ចំនួនបុគ្គលិក 5514
សវនករ BDO Cambodia Limited
ផែនការនាពេលអនាគត
 1. ពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មី
 2. ទិញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនៅហុងកុង
 3. បង្កើនចំនួនBrandingអន្តរជាតិដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់
 4. បង្កើននូវភាពកែច្នៃនៃផលិតផលនិងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍
 5. បង្កើនចំនួនបុគ្គលិកសរុប
ចំណេញសុទ្ធ 2,670.01 ( Mil. KHR)
ចំណូល 323,987.41 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ វាយនភណ្ឌសំលៀកបំពាក់
អាសយដ្ឋាន ភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23 890 325
អ៊ីម៉ែល vuthy.phuong@qmico.com
គេហទំព័រ http://www.grandtwins.com.kh/
១. ​​ លោក Yang Po Yu ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២.​​​​​​ លោក Chen Tsung-Chi អភិបាលប្រតិបត្តិនិងនាយកប្រតិបត្តិ
៣. លោកស្រី Wang Yi Ting អភិបាលប្រតិបត្តិ
៤. លោក Huang Tung Fu អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៥.  លោកស្រី Lee, Chwen អភិបាលឯករាជ្យ

 

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

 1. បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដែលបានបញ្ជាក់ (ISO14001: 2004)
 2. បង្កើតគោលនយោបាយនិង KPI សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ការគ្រប់គ្រងថាមពល ការបំភាយឧស្ម័ន និងសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់​ សម្រាប់ជាគោលដៅមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ។
 3. ប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពល។ បង្កើតផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត សមស្របដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព

 1. បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលបានបញ្ជាក់ (OHSAS 18001: 1999)
 2. ការវិភាគលើហានិភ័យនៃ សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃកន្លែងធ្វើការ។
 3. កំណត់ទីកន្លែងការងារទៅតាមតម្រូវការ PPE ។
 4. កំណត់និងគ្រប់គ្រងកត្តានានាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការងារ។
 5. បណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងការងារ​ តាមដានសុខភាព ការងារ និងការការពារជំងឺនៅកន្លែងការងារ។
 6. ផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាព។

(លានរៀល)
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ទ្រព្យសកម្ម 355,568.88 355,504.12 349,688.80
សាច់ប្រាក់ 3,942.26 7,947.58 1,494.72
គណនីត្រូវទទួល 205,049.49 189,266.79 177,519.78
សន្និធិ 94,189.41 109,620.71 91,213.51
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 303,181.16 306,835.08 270,228.02
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 52,368.47 48,656.20 79,452.30
បំណុល 76,614.22 76,028.78 64,369.30
គណនីត្រូវបង់ 36,641.16 41,873.56 9,449.28
បំណុលរយៈពេលខ្លី 71,023.60 73,803.77 62,108.70
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 278,954.67 279,475.34 285,319.50
ដើមទុន 40,450.00 40,450.00 40,450.00
ចំណេញរក្សាទុក 170,667.24 169,236.09 172,122.42

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2020 2021 2022
ចំណូល 482,098.86 512,484.39 419,032.55
ចំណេញដុល 26,154.12 33,382.17 210,758.42
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 3,902.82 460.21 6,455.17
ចំណេញសុទ្ធ 1,174.25 1,168.85 3,486.33

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2020 2021 2022
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 6,909.44 10,631.48 3,215.08
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (2,146.39) (1,143.12) 27,527.81
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន (3,416.98) (5,463.19) 17,727.65
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 1,346.08 4,025.16 6,585.08
ថ្លៃ IPO (រៀល) 9,640
តម្លៃចារឹក (រៀល) 1,000
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 8,000,000
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 16-Jun-2014
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 9,220
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ 2019 2020 2021
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 2,000,000,000 KHR 600,000,000 KHR 600,000,000
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 36.07% 50.10% 51.33%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 50 KHR 15 KHR 15
ទិន្នផលភាគលាភ N/A N/A 0.35%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 29-Jan-2021 08-Oct-2021 08-Jul-2022
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 05-Feb-2021 14-Oct-2021 18-Jul-2022

ប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ពីការបែងចែកខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកដល់ភាគហ៊ុនិកធម្មតា៖

 1.  ១០% នៃប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ បន្ទាប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ នឹងត្រូវទុកជាប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ការខាតបង់នាពេលអនាគត
 2.  បន្ទាប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្នាំមុន និងការដកប្រាក់សំរាប់ទុកបម្រុង ប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖    

     ក) មិនលើសពី ៣%នៃប្រាក់ចំណេញសរុបក្រោយពេលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបែងចែកជាប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
     ខ) មិនតិចជាង ៥%នៃប្រាក់ចំណេញសរុបក្រោយពេលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបានបែងចែកជូនទៅដល់និយោជិតជាប្រាក់រង្វាន់


ឆ្នំា
2018 2017 2016
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
2.1% 0.98% 7.98%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
1.67% 0.80% 6.63%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
144.74 66.75 529.07
អនុបាតចរន្ត 4.05% 7.11% 5.48%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ 6.99% 8.38% 12.50%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% -% 4.86%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ 1.20% 0.82% 6.39%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% -% 44.13%