1 ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេនធ្វីន គឺជារោងចក្រម៉ៅការបន្ត និងជារោងចក្រ ផលិតសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់សម្រាប់នាំចេញ។

2 ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមានម៉ាកសម្លៀកបំពាក់កីឡាល្បីៗដូចជាម៉ាក Adidas, Reebok, Taylor Made, Salomon, New Balance (NB), Kohl’s, Nautica, North Face, Russell Athletic និងម៉ាកល្បីៗជាច្រើនទៀត។

3 GTI បានទទួលទិញក្រុមហ៊ុន QMI Industrial Co., Ltd ក្នុងឆ្នាំ 2008 ដែលជារោងចក្រកាត់ដេរដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រកាត់ដេរធំៗដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។ហ្គ្រេនធ្វីន អ៊ីនធឺណេសិនណល ភីអិលស៊ី គឺជារោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ ដ៏​ជំនាញ​មួយ ដែល​មានទស្សន:វិស័យ ក្នុងការធ្វើ​ជំនួញ រយ:​ពេល​វែង និងយក​ចិត្តទុកដាក់​លើការ​ឆ្នៃប្រឌិតគុណភាព និង​ភាពសុចរិត។ ពួក​គេចាប់​ផ្តើម​ផលិត ដូចជា​សំលៀកបំពាក់ ដើរលេងកំសាន្ត ដើរលេងសមុទ្រ និងសំលៀក​បំពាក់​កីឡារ បន្ទាប់មក​​ក៏​បាន​ឈាន​ជើង​ចូល​ទៅ​ដល់​ផ្នែក​ជំនាញ​សំខាន់​ៗផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ឈរ​ជើងអោយនឹង និងមាន​ស្ថេរភាព ក្នុងការធ្វើជំនួញ។ ​ដើម្បី​ផលិត​បាននូវ​ផលិតផល​ដែល​មានលក្ខណេះពិសេសច្រើន ​ ក្រុមហ៊ុនបាន​បង្កើត​ឡើង នូវក្រុម​ប្រតិបត្តិការ ​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៏ ក្នុងគោលដៅ​​ ជានិច្ចកាល​វិនិយោគទៅលើ​លក្ខណះ​ពិសេស និង​សេវាកម្ម​ សំរាប់​បំពេញ​តំរូវការរបស់​អតិថិជន ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ ចង​ចំណង​មិត្តភាព​ជាមួយ​ពួក​គាត់​​ ស្វែងយល់ពីតម្រូវការថ្មីៗនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានតម្រូវខ្ពស់​និងធ្វើអោយមានការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីបើកឱកាសទីផ្សារថ្មីអភិវឌ្ឍផលិតផលរយៈពេលខ្លីនិងពង្រីកយ៉ាងទូលំទូលាយនូវការស្រាវជ្រាវផលិតផលនិងកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍។

ឆ្នំាបង្កើត 2007
ចំនួនបុគ្គលិក 5514
សវនករ BDO Cambodia Limited
ផែនការនាពេលអនាគត
 1. ពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មី
 2. ទិញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនៅហុងកុង
 3. បង្កើនចំនួនBrandingអន្តរជាតិដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់
 4. បង្កើននូវភាពកែច្នៃនៃផលិតផលនិងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍
 5. បង្កើនចំនួនបុគ្គលិកសរុប
ចំណេញសុទ្ធ 2,670.01 ( Mil. KHR)
ចំណូល 323,987.41 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ វាយនភណ្ឌសំលៀកបំពាក់
អាសយដ្ឋាន ភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23 890 325
អ៊ីម៉ែល vuthy.phuong@qmico.com
គេហទំព័រ http://www.grandtwins.com.kh/
១. ​​ លោក យ៉ាង សាវស៊ីន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២.​​​​​​ លោកលាវ ជុងតេ អភិបាលប្រតិបត្តិនិងនាយកប្រតិបត្តិ
៣. លោកស្រី វ៉ាង អ៊ីទីង អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៤. លោកជិន ស៊ុងជី អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
៥. ឧកញ៉ាលី យុនថៃ អភិបាលឯករាជ្យ

 

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

 1. បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដែលបានបញ្ជាក់ (ISO14001: 2004)
 2. បង្កើតគោលនយោបាយនិង KPI សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ការគ្រប់គ្រងថាមពល ការបំភាយឧស្ម័ន និងសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់​ សម្រាប់ជាគោលដៅមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ។
 3. ប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពល។ បង្កើតផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត សមស្របដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព

 1. បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលបានបញ្ជាក់ (OHSAS 18001: 1999)
 2. ការវិភាគលើហានិភ័យនៃ សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃកន្លែងធ្វើការ។
 3. កំណត់ទីកន្លែងការងារទៅតាមតម្រូវការ PPE ។
 4. កំណត់និងគ្រប់គ្រងកត្តានានាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការងារ។
 5. បណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងការងារ​ តាមដានសុខភាព ការងារ និងការការពារជំងឺនៅកន្លែងការងារ។
 6. ផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាព។

(លានរៀល)
ឆ្នំា
2019 2020 2021
ទ្រព្យសកម្ម 382,116.06 355,568.88 355,504.12
សាច់ប្រាក់ 2,615.44 3,942.26 7,947.58
គណនីត្រូវទទួល 232,284.09 205,049.49 189,266.79
សន្និធិ 89,224.89 94,189.41 109,620.71
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 95,176.38 303,181.16 306,835.08
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 57,960.67 52,368.47 48,656.20
បំណុល 102,275.46 76,614.22 76,028.78
គណនីត្រូវបង់ 58,772.41 36,641.16 41,873.56
បំណុលរយៈពេលខ្លី 95,176.38 71,023.60 73,803.77
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 279,840.60 278,954.67 279,475.34
ដើមទុន 40,450.00 40,450.00 40,450.00
ចំណេញរក្សាទុក 167,434.64 170,667.24 169,236.09

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2019 2020 2021
ចំណូល 685,818.47 482,098.86 512,484.39
ចំណេញដុល 45,858.92 26,154.12 33,382.17
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 6,006.90 3,902.82 460.21
ចំណេញសុទ្ធ 5,545.14 1,174.25 1,168.85

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2019 2020 2021
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 6,084.65 6,909.44 10,631.48
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (9,986.61) (2,146.39) (1,143.12)
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 2,317.48 (3,416.98) (5,463.19)
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ (1,584.48) 1,346.08 4,025.16
ឆ្នំា
2020 2021 2022
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ 2019 2020 2021
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 2,000,000,000 KHR 600,000,000 KHR 600,000,000
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 36.07% 50.10% 51.33%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 50 KHR 15 KHR 15
ទិន្នផលភាគលាភ N/A N/A 0.35%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 29-Jan-2021 08-Oct-2021 08-Jul-2022
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 05-Feb-2021 14-Oct-2021 18-Jul-2022

ប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ពីការបែងចែកខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកដល់ភាគហ៊ុនិកធម្មតា៖

 1.  ១០% នៃប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ បន្ទាប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ នឹងត្រូវទុកជាប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ការខាតបង់នាពេលអនាគត
 2.  បន្ទាប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្នាំមុន និងការដកប្រាក់សំរាប់ទុកបម្រុង ប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖    

     ក) មិនលើសពី ៣%នៃប្រាក់ចំណេញសរុបក្រោយពេលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបែងចែកជាប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
     ខ) មិនតិចជាង ៥%នៃប្រាក់ចំណេញសរុបក្រោយពេលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបានបែងចែកជូនទៅដល់និយោជិតជាប្រាក់រង្វាន់


ឆ្នំា
2018 2017 2016
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
2.1% 0.98% 7.98%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
1.67% 0.80% 6.63%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
144.74 66.75 529.07
អនុបាតចរន្ត 4.05% 7.11% 5.48%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ 6.99% 8.38% 12.50%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% -% 4.86%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ 1.20% 0.82% 6.39%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% -% 44.13%