1. ចំណូលរបស់ ក.ស.ភ.បានមកពីចំណូលប្រតិបត្តិការផែ និងចំណូលអាជ្ញាធរផែបាន កើនឡើងទ្វេរដង ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ដែលជាអត្រាកំណើន ប្រចាំឆ្នាំ ១១.៣៤%។​
 2. អាជីវកម្មលាតសន្ធឹងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតំបន់:
 • អ្នកលឿងនៅទន្លេមេគង្គក្រោម (56 គម)
 • ទន្លេបិទនៅទន្លេមេគង្គលើ (105 គ។ ម)
 • ទន្លេសាប (7 គម)


កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) គឺប្រតិបត្តិករ មួយក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិករកំពង់ផែកុងតឺន័រអន្តរជាតិ២នៅកម្ពុជា ហើយក៏ជាប្រតិបត្តិករកំពង់ផែទន្លេធំជាងគេបំផុត និងជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងមណ្ឌលអាជីវកម្មផែ ។ មណ្ឌលអាជីវកម្មផែមានប្រវែង ១៦០គីឡូម៉ែត្រ លាតសន្ធឹងពីខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅដល់ព្រំប្រទល់ កម្ពុជា-វៀតណាម នៅឯក្អមសំណ។ នៅឆ្នាំ២០១៥ ក.ស.ភ. ទទួលបានសិទ្ធផ្តាច់មុខជាប្រតិបត្តិករកំពង់ផែនៅក្នុងមណ្ឌលអាជីវកម្មផែ ។ ក.ស.ភ. មានចំណតផែចម្បងៗចំនួន៤ គឺ៖ ទី១: ចំណតផែកុងតឺន័រ LM១៧, ទី២: ចំណតផែពហុបំណង TS៣, ទី៣: ចំណតផែអ្នកដំណើរ និងទេសចរណ៍ TS១, ទី៤: ចំណតផែទន្លេបិទ UM២។

ឆ្នំាបង្កើត 1905
ចំនួនបុគ្គលិក 487
សវនករ KPMG Cambodia Ltd.
ផែនការនាពេលអនាគត
 1. កែលម្អសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញពី LM17 ទៅ 300,000 TEUs (ដំណាក់កាលទី 2)
 2. ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Euip LM17, TS3, UM2 និងមេគង្គស្ទែន (MSL) ដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទំនិញទូទៅ
 3. កែលម្អសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញពី LM17 ទៅ 500.000 TEUs (ដំណាក់កាលទី 3)
 4. បង្កើតស្ថានីយ៍ចរន្តឯកទេស
 5. ធ្វើទំនើបកម្មស្ថានីយទេសចរណ៍និងអ្នកដំណើរ
 6. អភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារនៅក្នុងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់របស់កំពង់ផែ
 7. កែលម្អឆានែលរុករក
ចំណេញសុទ្ធ 21,688.61( Mil. KHR)
ចំណូល 76,273.72 ( Mil. KHR)
ចំណាត់ថ្នាក់វិស័យ សេវាផែ
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ​​៦៤៩ តីរវិថីព្រះស៊ីវត្ថិ សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ (+855) 23 427 802
អ៊ីម៉ែល ppapmpwt@online.com.kh
គេហទំព័រ http://www.ppap.com.kh/
១. ​​ ឯកឧត្តម ហ៊ឺ បាវី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក

២.​​​​​​ ឯកឧត្តម សួន រចនា

សមាជិក (តំណាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹងជញ្ជូន)

៣. ឯកឧត្តម កែន សម្បត្តិ

សមាជិក (តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ)

៤. ឯកឧត្តម ប៉ែន សុវិជាតិិ សមាជិក (តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)
៥. លោក ហ្គី អានវ៉ានិថ សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្យ)
៦. លោកស្រី ជួន សុខេម សមាជិក (តំណាងនិយោជិត ក. ស. ភ.)
៧. លោក ឌិត សុចល

សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន)

 

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP) បានជួយសម្រួលដល់បេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការរួមចំណែកធនធានចាំបាច់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជា ផ្លូវថ្នល់ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត សាលារៀន និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទ។ បុគ្គលិករបស់កំពង់ផែមួយចំនួនគ្រោងនឹងមកទស្សនាតំបន់ជនបទដើម្បីធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយអ្នករស់នៅទីនោះ ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មជីវិតរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ជំនួយចាំបាច់មួយចំនួនដល់ពួកគេ។


(លានរៀល)
ឆ្នំា
2018 2019 2020
ទ្រព្យសកម្ម 751,886.71 817,542.95 836,321.00
សាច់ប្រាក់ 96,413.56 105,888.50 71,531.13
គណនីត្រូវទទួល 12,747.26 28,275.59 43,381.30
សន្និធិ - - -
ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី 109,160.82 134,216.42 114,966.48
ទ្រព្យសម្បត្តិ,រោងចក្រនិងបរិក្ខារ 296,566.36 316,091.87 359,316.79
បំណុល 185,500.58 198,540.95 184,154.15
គណនីត្រូវបង់ 10,816.26 13,606.64 12,359.09
បំណុលរយៈពេលខ្លី 22,551.45 32,166.55 29,747.18
មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 566,386.13 619,002.00 652,166.55
ដើមទុន 457,813.94 457,813.94 457,813.94
ចំណេញរក្សាទុក 31,070.19 47,173.08 41,103.11

របាយការណ៍ចំណេញខាត

ឆ្នំា
2018 2019 2020
ចំណូល 83,824.24 110,174.33 110,303.42
ចំណេញដុល 54,559.55 75,395.03 77,668.22
ចំណេញប្រតិបត្តិការ 35,808.49 64,038.29 55,926.78
ចំណេញសុទ្ធ 32,767.49 46,806.24 40,212.64

របាយការលំហូរសាច់ប្រាក់

ឆ្នំា
2018 2019 2020
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 98,640.31 51,830.57 39,868.99
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (32,486.18) (31,970.89) (51,665.42)
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន (64,062.40) (16,625.70) (17,154.94)
លំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 2,091.74 3,233.97 (28,951.37)
ថ្លៃ IPO (រៀល) 5,120
តម្លៃចារឹក (រៀល) 4,000
ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ 4,136,878
កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង 09-Dec-2015
ថ្លៃបិទដំបូង​ (រៀល) 5,140
ឆ្នំា
2017 2018 2019
ប្រភេទភាគលាភ Cash Cash Cash
រយ:ពេលភាគលាភ 2016 2017 2018
ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក KHR 1,059,039,488 KHR 1,270,847,386 KHR 3.876.751.334.40
អនុបាតភាគលាភបានបង់ 35.16% 29.27% 11.83%
ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ KHR 281.6 KHR 307 KHR 332.80
ទិន្នផលភាគលាភ 5.31% 5.86% 4.33%
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ 24-Mar-2017 12-Mar-2017 04-Apr-2019
កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ 29-Mar-2017 16-Mar-2017 10-Apr-2019

ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុង IPO ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ PPAP បានអនុម័តគោលនយោបាយភាគលាភជាមួយនឹងទិន្នផលភាគលាភដែលមានកម្រិតអប្បបរមាចំនួន 5% ដោយផ្អែកលើតម្លៃ IPO សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 5 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជី។ ភាគលាភដែលទទួលបាននេះគឺអាចរកបានសម្រាប់ភាគទុនិករបស់ភាគហ៊ុនប្រភេទ A ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនលំដាប់ B និង C មិនមានសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភធានា។ អនុលោមតាមមាត្រា 32-Profit Association of PPAP AOI ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធសម្រាប់ការបែងចែកភាគលាភត្រូវបានកំណត់ស្របតាមគោលការណ៍បែងចែកប្រាក់ចំណេញដូចខាងក្រោម:

 1. សំណងសម្រាប់ការខាតបង់ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំមុន ៗ
 2. បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណងខូចខាតចំណេញដែលនៅសល់ប្រសិនបើមានណាមួយត្រូវបានចែកចាយតាមរបៀបដូចខាងក្រោម:

 ការលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិក:

 1. ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលដែលនៅសេសសល់មានចំនួន 5% ទៅ 10% នៃការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ PPAP ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវស្មើនឹងចំនួនមួយខែនៃប្រាក់ខែសរុបនៃការគ្រប់គ្រងនិងនិយោជិតនីមួយៗ។
 2. ប្រសិនបើប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់មានពី 11% ទៅ 20% នៃការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ PPAP ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវស្មើនឹងចំនួនពីរខែនៃប្រាក់ខែសរុបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកម្នាក់ៗ។
 3. ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលដែលនៅសេសសល់មានចំនួន 21% ឬច្រើនជាងនេះនៃការចំណាយប្រតិបត្តិការនៃ PPAP ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវស្មើនឹងចំនួនបីខែនៃប្រាក់ខែសរុបរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងនិយោជិតនីមួយៗ។
 • 5%នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិនិយោជិកជាច្បាប់បម្រុង។
 • 5%នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងនិយោជិតដែលជាទុនទំនេរ។
 • បម្រុងសម្រាប់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍

ឆ្នំា
2017 2016 2015
ចំណេញធៀបនឹងមូលធន[4]
4.09% 3.20% 2.60%
ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម[5]
3.24% 2.53% 2.05%
ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន(រៀល)[6]
1048.55 800.90 768.91
អនុបាតចរន្ត 2.86% 3.47% 4.59%
កម្រិតប្រាក់ចំណេញ -% 65.52% 64.44%
កម្រិតចំណេញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ -% 36.99% 36.52%
កម្រិតចំណេញសុទ្ធ -% 25.08% 21.06%
អត្រាកំណើននៃការលក់ -% 7.50% 14.50%