ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឆ្នើមប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានរកឃើញ

ប្រភពព័ត៌មាន:

អ្នកសសេរអត្ថបទ: ផ.ម.ក.

Link: http://www.csx.com.kh/news/notice/viewPost.do?MNCD=8020&postId=386#.XScBBugzbcs

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 11-Jul-2019

ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសនូវម្ចាស់ជ័យលាភីប្រចាំកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារមូលបត្រឆ្នើមជាលើកដំបូង​ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩ គឺ ក្រុមហ៊ុន អេស ប៊ី អាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី។

កម្មវិធីក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារមូលបត្រឆ្នើមនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញ​​សកម្មភាព​ជួញដូរភាគហ៊ុន​ក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា​ ក៏ដូចជាដើម្បី​ផ្តល់ការលើទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារ​មូលបត្រឆ្នើមចំពោះ​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់សេវាកម្ម​ឈ្មួញជើងសារ​មូលបត្រ​បានយ៉ាងល្អ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អន្តរការីយកម្ម​ប្រតិបត្តការ​ជួញដូរមូល-បត្រ​​របស់​អតិថិជន​។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រចាំត្រីមាស សម្រាប់តែ​ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារមូលបត្រដែលជា​សមាជិករបស់​ ផ.ម.ក. តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃ​ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌបី រួមមានទំហំជួញដូររបស់​គណនីអតិថិជន​ (៦០%) ចំនួនគណនីជួញដូរដែលបានបើកថ្មីសម្រាប់​អតិថិជន​ (២០%) និងការ​ប្រើប្រាស់​​ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត MTS​របស់​អតិថិជន​ (២០%)។

នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩  ទំហំជួញដូរភាគហ៊ុនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន អេស ប៊ី អាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី មានចំនួនរហូតដល់ ២៤៣,២១ ប៊ីលានរៀល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ចំនួន​គណនីជួញដូរភាគហ៊ុនដែលបាន​បើក​ថ្មី មានចំនួន ១០០ គណនី ស្របពេល​ដែលចំនួន​គណនី MTS ដែលក្រុមហ៊ុន​បើកថ្មី មានចំនួន ៦៨គណនី និងទំហំជួញដូរតាមរយៈគណនី MTS មានចំនួន ១,០៩ ប៊ីលានរៀល។