តើ អេ អេស អេ (ASA) ជាអ្វី?

ប្រភពព័ត៌មាន:

អ្នកសសេរអត្ថបទ: តាំង ស៊ូហៀង

Link:

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 27-Jul-2018

ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំទី២របស់អេស៊ីលីដា ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០០មក ដែលគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនរបស់អេស៊ីលីដាចំនួន២៥ភាគរយ ព្រមទាំងមានភាគហ៊ុនិកប្រហែលមួយម៉ឺននាក់ ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិករបស់អេស៊ីលីដាផ្ទាល់។

កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអេ អេស អេ ភីអិលស៊ី បានចេញជាសេចក្ដីជូនដំណឹងថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំដំណើរការចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា និងរំពឹងថាដំណើរការនេះអាចនឹងបញ្ចប់មុនដំណាច់ឆ្នាំ២០១៨។ ហេតុដូចនេះហើយ ក្រុមហ៊ុនអេ អេស អេ ភីអិលស៊ី ​នឹងក្លាយ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដំបូងបង្អស់ និងជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទី៦នៅលើផ្សារហ៊ុន​កម្ពុជា។ ភាគហ៊ុនរបស់អេស៊ីលីដា ចំនួន២៥ភាគរយ នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យជួញដូរជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបម្រើសេវាធនាគារជាច្រើនប្រភេទ រួមមានដូចជា សេវា​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិក សេវា​ឥណទាន សេវា​បញ្ញើនិងសន្សំ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស សេវា​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម សេវា​ចាត់ចែង​សាច់​ប្រាក់ សេវា​ប្តូរ​ប្រាក់ជាដើម។ យោងទៅតាមរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ទ្រព្យសកម្មសរុប មានចំនួន៥.២៤៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានកើនឡើង ១២.៤៣ភាគរយ បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៦។

ការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអេ អេស អេ ភីអិលស៊ី គឺដូចនឹងការវិនិយោគទៅក្នុងធនាគារអេស៊ីលីដាដែរ ដែលវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឱ្យសាធារណជន ដូចជាឱកាសក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

តារាងខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៧ ដែលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុន និងភាគលាភ ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រគល់ទៅឱ្យវិនិយោគិនរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៧។