សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន "ថ្លៃភាគហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកើនឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុត"

ប្រភពព័ត៌មាន:

អ្នកសសេរអត្ថបទ: ផ.ម.ក.

Link:

បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី 18-Sep-2018

             យោងតាមទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា​ (ផ.ម.ក) នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ភាគហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS)​ បានកើនឡើងដល់ដែនកំណត់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃ (upper price limit) គឺ ៦.៦៨០រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន ដែលនេះជាថ្លៃខ្ពស់បំផុតគិតចាប់ពីពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានចុះបញ្ជីជួញដូរនៅ ផ.ម.ក. កាលពីឆ្នាំ២០១៧។ ​

             ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ភាគហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP) និង ភាគហ៊ុនហ្គ្រេន ធ្វីន អ៊ីនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ​(GTI) ក៏កើនឡើងថ្លៃដែរពោលគឺបិទនៅថ្លៃ ៦.៤០០រៀល និង ៣.១០០រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន​ រៀងគ្នា។ ចំពោះភាគហ៊ុនពីរទៀត​គឺ ភាគហ៊ុនរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PWSA) និងភាគហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ (PPSP) ជួញដូរចុងក្រោយនៅថ្លៃដដែល ដូចថ្លៃបិទកាលពីម្សិលមិញ គឺ ៣.២៥០រៀល និង ២.៨០០រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន រៀងគ្នា។​ ចំណែកឯសន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. កើនឡើងប្រមាណជា ៤,៨០% ដល់ ៣៥៦,៧០ ពិន្ទុ ឯណោះ។

           ជាទូទៅ ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនមានផលចំណេញធំៗពីរ គឺ ចំណេញមូលធន​ - ប្រាក់ចំណេញបានមកពីការកើនឡើងនៃថ្លៃភាគហ៊ុនបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននោះបានមួយរយៈពេល និង ភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ ឬជាភាគហ៊ុន -​ សាច់ប្រាក់ ឬភាគហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនចែកទៅឲ្យភាគហ៊ុនិក និងជាធម្មតាសាច់ប្រាក់ ឬភាគហ៊ុននេះបានមកពីប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ចំណេញបង្គរទុករបស់ក្រុមហ៊ុន។

          ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង ក្នុងករណីភាគហ៊ុន PAS ថ្លៃបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ភាគហ៊ុននេះ​ ឬហៅថាថ្លៃ IPO (ថ្លៃដែលវិនិយោគិនទិញភាគហ៊ុនផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈលើកដំបូងដើម្បីកៀងគរមូលធន) គឺ ៥.០៤០រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ ប្រសិនបើវិនិយោគិន​មួយបានទិញភាគហ៊ុននេះតាំងពីថ្ងៃ IPO មកទល់ពេលនេះ គាត់ទទួលបានចំំណេញមូលធនដល់ទៅ ៣២,៥៤%ឯណោះ។ នៅឆ្នាំ២០១៧ គាត់ក៏បានទទួល ភាគលាភចំនួន ៤០៣ រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុន​ ឬ ៨%ធៀបនឹងថ្លៃ IPO។ ដូច្នេះតាមការគណនាដ៏សាមញ្ញមួយ វិនិយោគិននេះទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់ ៤០,៥៤% ពីការវិនិយោគលើភាគហ៊ុន PAS។